Styreoversikt

Henning Fleisje Andreassen style=
Henning Fleisje Andreassen
Styreleder
Økonomiansvarlig
Ansvarlig for kontakt til eiendomsmeglere
Telefon: 412 27 273
Send e-post Send e-post
Ulrik Meisner style=
Ulrik Meisner
Styreleder
Ansvarlig for naturforvaltning
Telefon: 413 12 921
Send e-post Send e-post
Vidar Lian style=
Vidar Lian
Nestleder
Ansvarlig for kontakt til offentlig myndighet
Ansvarlig for re-kreative områder
Telefon: 916 60 492
Send e-post Send e-post
Yngve Romsvik style=
Yngve Romsvik
Sekretær
Prosjektleder: Organisering av garasjeanlegg
Telefon: 411 27 191
Send e-post Send e-post
Knut Kinnerød - Felt F style=
Knut Kinnerød - Felt F
Styremedlem
Telefon: 971 86 041
Send e-post Send e-post
Aleksander Moe - Felt U style=
Aleksander Moe - Felt U
Styremedlem
Ansvarlig for innkjøp og installasjon
Telefon: 918 20 155
Send e-post Send e-post
Øystein Ru - Felt 2 style=
Øystein Ru - Felt 2
Styremedlem
Ansvarlig for intern drift og utlån av bilhenger
Prosjektleder: Skolebygg og overskjøtting
Telefon: 918 35 818
Send e-post Send e-post
Stein Stubberud - FELT 3 style=
Stein Stubberud - FELT 3
Styremedlem
Telefon: 900 27 289
Send e-post Send e-post
Morten Børud - Felt 1 style=
Morten Børud - Felt 1
Ansvarlig for leverandører
Telefon: 416 73 987
Send e-post Send e-post
Oddbjørg Reitan Nørbech - Felt 3 style=
Oddbjørg Reitan Nørbech - Felt 3
Ansvarlig for IT
Telefon: 975 63 630
Send e-post Send e-post