Ønsker du å gjøre inngrep i naturen på fellesområdene?

1. Ta kontakt med Feltleder på feltet
2. Feltleder beslutter om dette er en nabosak, en feltsak eller en styresak.
2a. Er det en styresak fremmer Feltleder saken for deg på neste styremøte.
3. Er det en feltsak beslutter feltleder hvem som må høres; et utvalg beboere eller hele feltet.
3a. Er det feltet kommer saken opp på neste feltmøte.
3b. Er det et utvalg beboere sender Feltleder ut et informasjonsskriv med tidsfrist på å gjøre innsigelse.
4. Når tidsfristen er gått ut får du tilbakemelding fra Feltleder
5. Får du grønt lys blir du enig med Feltleder om en tidsfrist for opprydding etter felling/inngrep.
6. Det er søkers ansvar at felling/inngrep blir gjort med ansvarlighet og omtanke.

To viktige ting å merke seg:
1. Opprydding etter felling/inngrep er søkers ansvar og blir gjort for søkers regning hvis tidsfristen overskrides!
2. Vær sikker på å holde deg innen for avtalen med Feltleder - gjør du inngrep/felling som går utover avtalen risikere du å bli politianmeldt for skadeverk! 

Avtale om felling av trær 
må underskrives av begge parter innen arbeidet kan igangsettes. 

Styret minner også om aktuelle lover/informasjonssider, f eks: 
Naboloven finner du her: Naboloven (Grannelova)
Husk også å sjekke reguleringsplanen for området det gjelder: Arealplan Vestby 
Du finner også mye nyttig informasjon under Huseierne.no, artikler hos forskjellige advokatfirmaer osv.