Referat fra Styremøte 9. mai 2017

Referat fra Styremøte 9. mai 2017

Det nyvalgte styret holdt første styremøte den 9. mai i år. Agendaen for møte var å avklare hvordan styret skal jobbe videre og fordeling av ansvar/oppgaver. Det vil for fremtiden også bli lagt ut styrereferat fortløpende - men i anonymisert utgaver der det er behov.

Les mer
Feiing av parkeringsplasser

Feiing av parkeringsplasser

Den Lille Hjelperen feier alle parkeringsplasser i år. Det er viktig at alle biler, hengere og annet fjernes fra plassen når denne jobben skal gjøres. Felt 2: feies mandag 10. april!

Les mer
Dugnader 2017

Dugnader 2017

Felt 1: 6. mai Felt 2: 22. april Felt 3: 6. mai Felt U: 6. mai Hvis du ikke kan bidra på dugnadsdagen går det fint å hjelpe til andre dager. Ta kontakt med veirepresentanten eller feltlederen "din" hvis du vil vite hva du kan hjelpe til med.

Les mer
Årsmøte 24. april 2017

Årsmøte 24. april 2017

Det holdes årsmøte på Brevik skole 24. april. Frist for å fremme sak til årsmøtet er 24. mars. Saker kan sendes på e-post til styret.sbv@soon.no eller pr post til postboks 67, 1556 Son

Les mer