• Styreleder

  Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av strategien for styrets arbeid med å drifte og utvikle velforeningen i tråd med årsmøtets ønsker
  • Ansvarlig for styrets arbeidsinstrukser, herunder intern saksstyring og kontrollrutiner
  • Ansvarlig for disponering av styrets arbeidsinnsats
  • Ansvarlig for den faglige utviklingen av styret og oppfølgning av styrets medlemmer
  • Ansvarlig for den årlige budsjettprosessen
  • Ansvarlig for organisering og avholdelse av årsmøtet
  • Prosjekteier for alle styreprosjekter - fastsettelse av overordnede rammer for prosjektene
  • Kontaktperson for valgkomiteen
  • Møteleder for styremøtene
  • Ad-hoc-bidrag til behandlingen av styresaker og prosjekter 

  Forventet tidsbruk:

  • Forberedelse og deltakelse på 10 - 12 styremøter i året
  • Forberedelse og deltakelse på 1 - 2 årsmøter
  • Møteaktivitet, saksbehandling, kommunikasjon svarende til 2-4 vanlige arbeidsdager pr. måned i 11 måneder


  Nestleder

  Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for rapportering til offentlige registre, fellesforbund etc
  • Kontaktperson for Vellenes Fellesorganisasjon
  • Kontaktperson for offentlige myndigheter som Vestby kommune og Akershus fylkeskommune
  • Ansvarlig for å oppbygge nettverk med store, omkringliggende velforeninger/grunneierforeningen, særlig med sikte på felles innkjøp av tjenester
  • Co-ansvarlig for ekstern finansiering
  • Co-ansvarlig for organisering og avholdelse av årsmøtet
  • Prosjektleder for arbeidsintensive prosjekter

  Forventet tidsbruk:

  • Forberedelse og deltakelse på 10 - 12 styremøter i året
  • Forberedelse og deltakelse på 1 - 2 årsmøter
  • Møteaktivitet, saksbehandling, kommunikasjon svarende til 1 - 3 vanlige arbeidsdager pr. måned i 11 måneder


  Sekretær

  Ansvarsområder:

  • Referent på styremøter
  • Referent på årsmøter
  • Saksstyring av styrets saker
  • Rapportering om styrets saker til medlemmene
  • Ansvarlig for dokumentarkivet
  • Ansvarlig for nettside-arkitektur
  • Prosjektledelse

  Forventet tidsbruk:

  • Forberedelse og deltakelse på 10 - 12 styremøter i året
  • Forberedelse og deltakelse på 1 - 2 årsmøter
  • Møteaktivitet, saksbehandling, kommunikasjon svarende til 1 - 3 vanlige arbeidsdager pr. måned i 11 måneder


  Styremedlem/feltleder

  Ansvarsområder:

  • Områdeansvar - for eksempel IT, leverandører, naturforvaltning eller intern drift
  • Prosjektledelse/prosjektdeltakelse
  • Feltledelse:
   • Behandling av søknader om trefelling
   • Informasjon om velforeningens leveregler
   • Organisering og avholdelse av feltmøter
   • Organisering og avholdelse av dugnader 

  Forventet tidsbruk:

  • Forberedelse og deltakelse på 10 - 12 styremøter i året
  • Forberedelse og deltakelse på 1 - 2 årsmøter
  • Møteaktivitet, saksbehandling, kommunikasjon svarende til 0,5 - 1,5 vanlige arbeidsdager pr. måned i 11 måneder samt et variabelt tidsbruk for feltleder-rollen avhengig av feltstørrelse

   

  Veirepresentant

  Ansvarsområder:

  • Områdeansvar - for en spesifikk vei. Førsterepresentant i saker som konkret omhandler den respektive veien
  • Deltakelse i veirepresentantmøter (arrangeres av feltleder)
  • Deltakende i feltets ledelse:
   • Bidragsyter med engasjement rundt lokale saker som beboere i veien er opptatt av
   • Informasjon om velforeningens leveregler
   • Ansvar for fartsdumpene i veien (montering og demontering vår/høst)
   • Bidrag til organisering og avholdelse av dugnader på feltet

  Forventet tidsbruk:

  • Forberedelse og deltakelse på 2 - 4 feltmøter i året
  • Forberedelse og deltakelse på 2 – 4 veirepresentantmøter
  • Møteaktivitet, saksbehandling, kommunikasjon svarende til i snitt 0,5 - 2 timer pr. mnd. I noen perioder vil det være mer, andre perioder mindre.