Dueveien, Rugdeveien, Svaneveien, Terneveien, Vibeveien

 

Feltleder: Morten Børud (vara: Jan Kristiansen)

Lokalutvalg:
Veirepresentant Dueveien: Andre Torp, Eirik Hana (vara)
Veirepresentant Rugdeveien: Daniela Hovland, Oddny Jakset (vara)
Veirepresentant Svaneveien: Elisabeth Fossnes
Veirepresentant Terneveien: Monica Eriksen, Magnus Riiser (vara)
Veirepresentant Vibeveien: Jan Kristiansen