Dueveien, Rugdeveien, Svaneveien, Terneveien, Vibeveien

 

Feltleder: Morten Børud (vara: Jan Kristiansen)

Lokalutvalg:
Veirepresentant Dueveien: Andre Torp
Veirepresentant Rugdeveien: Hega Mauroy Kristiansen
Veirepresentant Svaneveien: Elisabeth Fossnes
Veirepresentant Terneveien: Monica Eriksen
Veirepresentant Vibeveien: Jan Kristiansen