Valgkomiteen er et uavhengig organ som velges av medlemmene på årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å forbedre utvelgelsesprosessen av medlemmer til styret.

Valgkomiteen består av:

Martin Ludvigsen Jeanette Hoel         Nina Torply

Medlem av valgkomiteen Medlem av valgkomiteen        Medlem av valgkomiteen
Orrhaneveien 8 Vibeveien 11                Måltrostveien 3
1555 Son         1555 Son                       1555 Son
E-post: ludvigsen.martin@gmail.com E-post: hoel.jeanette@gmail.com          E-post: ninatorply@gmail.com
Valgt for perioden: Valgt for perioden:        Valgt for perioden:
19.04.2016 - 30.04.2018 19.04.2016 - 30.04.2018        24.04.2017 - 30.04.2019