Valgkomiteen er et uavhengig organ som velges av medlemmene på årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å forbedre utvelgelsesprosessen av medlemmer til styret.

Valgkomiteen består av:

Martin Ludvigsen         

Medlem av valgkomiteen Medlem av valgkomiteen        Medlem av valgkomiteen
Orrhaneveien 8
1555 Son        
E-post: ludvigsen.martin@gmail.com