Linerleveien, Myrsnipeveien

 

Feltleder: Peer Olsen (vara: Gunn Kvæven)