Felt 3

Blåmeisveien, Gråtrostveien, Kjøttmeisveien, Løvsangerveien