Blåmeisveien, Gråtrostveien, Kjøttmeisveien, Løvsangerveien

 

Feltleder: Roger Michael Haaland (vara: Oddbjørg R Nørbech)

Lokalutvalg:
Veirepresentant Blåmeisveien: Oddbjørg Reitan Nørbech
Veirepresentant Gråtrostveien: Per Olof Fridén
Veirepresentant Kjøttmeisveien: Vidar Lian
Veirepresentant Løvsangerveien: Stein Olav Stubberud