Hegreveien, Lerkeveien, Måltrostveien, Orrhaneveien, Stokkandveien

Feltleder:Per Christian Røde Evensen

Lokalutvalg
Veirepresentant Hegreveien:
Veirepresentant Lerkeveien:
Veirepresentant Måltrostveien:
Veirepresentant Orrhaneveien:
Veirepresentant Stokkandveien:

 

Felt 2 Garasjelag:
Harald Krystad (leder), Hans-Petter Swensen, Bjørn Jægerud