Hegreveien, Lerkeveien, Måltrostveien, Orrhaneveien, Stokkandveien

Feltleder: Per Christian Røde Evensen, Hegreveien 22

Vara feltleder: Tore Larsen, Lerkeveien 1

Lokalutvalg

Hegreveien:  Anders Husa, Hegreveien 8
Måltrostveien: Rolf Bjørlo, Måltrostveien 21
Orrhaneveien: Pål Walum, Orrhaneveien 7
Stokkandveien: Bjørn Jægerud, Stokkandveien 2
Lerkeveien: Emilijan Popovski, Lerkveien 6