Velforeningen trenger din hjelp!

Publisert av Ulrik Meisner den 07.09.17.

Velforening ønsker å sette ut bokføringen sin til en ekstern samarbeidspartner. Den beste løsning hadde vært om en beboer i vellet ville påta seg oppgaven til en svært hyggelig pris/delvis dugnad, men vi er åpne for andre løsninger.

Bokholderiet har et meget begrenset omfang:

  • Ca. 400 utgående fakturaer - årlig oppkreving av medlemskontingent
  • 150 inngående fakturaer med registrering i nettbank
  • Debitoroppfølging/oversendelse til inkassobyrå (meget begrenset omfang)

I tillegg ønsker foreningen hjelp til å etablere bruk av KID og samt å få integrert nettbanken i regnskapsprogrammet.

En viktig betingelse er at regnskapet må føres i vellets nåværende programvare. Dette er en skytjeneste for velforeninger med forenklet regnskapsføring og meget brukervennlig.

Er du interessert eller har du spørsmål - ta kontakt med styreleder Ulrik Meisner på tlf. 41312921.