Referat fra feltmøtet, felt 3

Referat fra feltmøtet, felt 3

Publisert av Oddbjørg Reitan Nørbech - Felt 3 den 31.08.17.
Det ble avholdt "høstmøte" for felt 3 i dag. Håpet på større oppmøte, men stort engasjement var det blant de som deltok!

Vedlagt referat fra dagens møte.