Referat fra Styremøte 9. mai 2017

Referat fra Styremøte 9. mai 2017

Publisert av Yngve Romsvik den 25.05.17. Oppdatert 24.08.17.
Det nyvalgte styret holdt første styremøte den 9. mai i år. Agendaen for møte var å avklare hvordan styret skal jobbe videre og fordeling av ansvar/oppgaver. Det vil for fremtiden også bli lagt ut styrereferat fortløpende - men i anonymisert utgaver der det er behov.

Møtereferatet er vedlagt.