Referat fra Styremøte 22. august 2017

Referat fra Styremøte 22. august 2017

Publisert av Yngve Romsvik den 24.08.17.
Styret i velforeningen er for lengst ferdig med ferien. Den 22. august gjennomførte vi høstens første styremøte. Referatet fra styremøte er nå tilgjengelig, jf. vedlegg.