Referat fra Styremøte 17. oktober 2017

Referat fra Styremøte 17. oktober 2017

Publisert av Yngve Romsvik den 29.10.17.
Vedlagt ligger referat fra styremøte den 17. oktober. Styre jobber med å revidere vedtektene til velforening. Foreløpige utkast til endringer og formulering er skjermet fra referatet.