Oppgradering av lekeparken i Dueveien

Oppgradering av lekeparken i Dueveien

Publisert av Monica Lien Kjønsø den 30.04.20. Oppdatert 06.07.20.

Velforeningen har fått midler fra både Sparebankstiftelsen DNB og Lars Kjæres legat og har i den anledning gitt parken i Dueveien en oppgradering. 

Huskestativet er byttet ut, det er satt opp ny dumpe, sandkassa er oppgradert og det er satt opp et lekeapparat med sklie, klatrevegg, klatretau med mer. I tillegg er all gammel bark fjernet, det er lagt støtsand som underlag og det rundstokkene som lå i parken er byttet ut med nye. 

Vi ser at det er stor aktivitet i parken og vi håper medlemmene er fornøyde med oppgraderingen som er gjort. Når omstendighetene tilsier det planlegger vi å invitere store og små til en ny-åpningsfest i parken.