Medlemsmøte

Publisert av Henning Fleisje Andreassen den 16.09.16.
Det ble avholdt medlemsmøte i Brevik barnehage den 6. september. Eneste sak til behandling var godkjenning av avtale mellom Store Brevik Velforening og Vestby Kommune i forbindelse med overføring av felles- og friarealer m.m.
Forskjellige styrer i velforeningen har jobbet med denne saken med jevne mellomrom i 30 år.
Styret har nå blitt enige med kommunen om en avtale som sikrer at Store Brevik-området vil bli oppmålt, grensesatt, regulert og felles-/friområdet overskjøtes fra OBOS til velforeningen. Velforeningen godtar videre at grusbanen overføres direkte fra OBOS til Vestby kommune og at bygging av ny skole kan settes i gang (styret har aldri motsatt seg dette). Vestby kommune godtar å overta ansvaret for drift og vedlikehold av rulleparken, samt at de dekker en stor andel av velforeningens advokatomkostninger.
Avtalen ble enstemmig godkjent av medlemsmøtet