Gjennomført årsmøte 2024

Årsmøtet den 23. april ble vel gjennomført.

Takk til alle 52 som deltok!

Se hvilke saker som ble behandlet i referatet her: Velg "Nytt fra Styret" øverst på siden og deretter "Årsmøter"