Dugnader 2017

Publisert av Henning Fleisje Andreassen den 27.03.17.
Felt 1: Dueveien, Svaneveien, Terneveien, Rugdeveien, Vibeveien
Felt 2: Hegreveien, Stokkandveien, Måltrostveien, Orrhaneveien, Lerkeveien
Felt 3: Blåmeisveien, Gråtrostveien, Løvsangerveien, Kjøttmeisveien
Felt U: Ugleveien, Traneveien
Felt F: Linerleveien, Myrsnipeveien