Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Monica Lien Kjønsø den 21.03.21. Oppdatert 10.04.23.
På grunn av pandemien har styret besluttet å utsette årsmøte på ubestemt tid. Vi ønsker å gjennomføre årsmøtet fysisk og slik situasjonen er kan vi ikke gjøre dette. 

Vi vil utarbeide årsberetning og sende den sammen med regnskap, budsjett og innstilling fra valgkomiteen når årsmøtet kan gjennomføres. 
Det sittende styret har sagt seg villig til å fortsette frem til årsmøte kan gjennomføres. 

Driften går sin gang med brøyting, gressklipping, vedlikehold av fellesarealer og dugnad som tidligere. Vi har derfor valgt å sende ut faktura for kontingent lik kontingenten som var vedtatt for 2020. 

Nå ser vi fremover mot sommersesongen og håper vi kan treffes for årsmøte snart.