Kan du øke trafikksikkerheten vår?

Publisert av Ulrik Meisner den 12.10.17.

Send ditt forslag og en lille plan for hvordan du vil gjennomføre det til styret - vi har 10.000 i budsjettet som trenger et prosjekt! styret.sbv@soon.no