Felle eiketre?

Publisert av Ulrik Meisner den 11.04.18.

En beboergruppe i velforeningen har kontaktet kommunen i forbindelse med ønske om å felle et eiketre. Her kan du lese en del av svaret fra Cathrine S. Torjussen,plan- og miljøvernrådgiver, Resultatområde plan, bygg og geodata etter befaringen:

«Under befaringen målte vi omkrets på den aktuelle eika. Eika har en omkrets på mellom 203 og 205 cm, målt i brysthøyde. Dette innebærer at eika er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper. Det er således ikke anledning til å felle eika. Store gamle eiketrær er levested for svært mange arter, også mange sjeldne arter. Gjennom forskrift om utvalgte naturtyper har store eiketrær en spesiell beskyttelse, og det skal mye til for at man kan felle en slik eik. Det er en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som betyr at enhver har plikt til å ta særskilt hensyn for å unngå forringelse av naturtypen.

Under befaringen ble det snakket om muligheten for å beskjære treet. Dette kan være aktuelt dersom det er greiner som står i fare for å falle ned og gjøre skade. Dersom man skal beskjære en hul eik kan man søke om støtte til dette fra Fylkesmannen. Kommunen er behjelpelig dersom det skal søkes om slik støtte. Dersom jeg skal kunne vurdere om det vil være aktuelt å beskjære treet må jeg ta en ny befaring i sommer når treet er grønt. Dersom treet skal beskjæres er det krav om at dette gjennomføres av en arborist. Dette er en person som har spesiell trefaglig kompetanse.

For øvrig står det to andre store eiketrær like ved. Disse ble ikke målt under befaringen. Det er ikke vurdert at disse utgjør noen trussel for den hule eika, og det er således ikke behov for å felle disse. Disse eiketrærne er med på å skape et miljø rundt den hule eika, og det kan også være negativt for den hule eika om de to andre eiketrærne fjernes, ettersom den hule eika kan få «lyssjokk» «.

De særlig interesserte kan lese mer her:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Brosjyrer%20og%20faktaark/Eik%20brosjyre.pdf

 

/Ulrik Meisner

Styreleder