Er du velforeningens nye sekretær?

Publisert av Ulrik Meisner den 28.05.18. Oppdatert 18.11.18.
Velforeningens sekretær, Yngve Romsvik, har fått innvilget permisjon av styret fra vervet som sekretær frem til neste ordinære valg i april 2019. Derfor søker vi etter en person (beboer), som kunne være interessert i å overta vervet, som konstituert sekretær frem til neste valg. Du må være flink på sosiale medier og digital saksbehandling! I vedlegget kan du lese mere om oppgavene og arbeidsmengden. Honoraret er på kr. 18.000 pr. år. Vil du vite mere kan du kontakte styreleder i vellet, Ulrik Meisner, på tlf. 41312921 eller leder.sbv@soon.no.