Saksnummer 

 Sakstittel

Referatdato for avslutning

Bemerkning 

    
22-17 Klagesak: Ved og henger på fellesareal mv. – Felt 1 09.05.2017 Avsluttet

33-15

Plakett til tuntreet fra Store Brevik Gård

09.05.2017

 

04-14

Diverse Stokkandveien 33-10-12-14-16 

09.05.2017

 

22-15

Dreneringsarbeid Rugdeveien parkeringsplass

09.05.2017

 På vent til avklaring av Garasjeproasjektet

27-16Merking av parkeringsplasser til de som ikke har garasje felt 309.05.2017Følges opp på feltnivå 
02-17Get – ny infrastruktur 09.05.2017Følges opp på feltnivå ved behov
08-17Søknader om trefelling mellom Dueveien og Store Brevik vei13.06.2017 Avsluttet - Avgjøres på feltnivå
20.17Sprekker i grunn under garasje – Hegreveien nr. 1713.06.2017 Skader knyttet til grunn/garasjer er eiers ansvar - og dekkes ikke av vellet
24.17Søknad om midler til utelys i Svaneveien v/ UM13.06.2017Avsluttet - besluttet juni 2017