§ 8 (Vedtekter)

Det er bare medlemmer av Velforeningen som kan eie garasje på Velforeningens område. Hvert medlem har kun anledning til å eie 1 garasje. Medlemmer som ikke har garasje, har anledning til å avmerke en fast parkeringsplass på en av Velforeningen parkeringsplasser. Styret skal godkjenne den ønskede parkeringsplassen før merking. Det er ikke tillatt å hensette tilhengere, campingvogner og liknende for en lengre periode på Velforeningens parkeringsplasser.

Styret oppfordrer beboere til å benytte "indre veier" på feltene kun til av/pålessing. Vær varsom med farten! Enkelte veier er uoversiktelige og barn leker. Det er ikke tillatt å hensette tilhengere, campingvogner og liknende for en lengre periode på "indre veier"eller på tomteområdet.